Kulturisten: Vernissage med musikk. Utstiller Lars Aurtande

Arrangementsinformasjon

Lange turer i fjell og skog har ført Lars inn i et bildeunivers som kan sammenlignes med et ukjent, imaginært landskap. Velkommen inn i en verden full av motsetninger, kontraster og konflikter!


14:00 Vernissage Lars Aurtande  

14:00 Velkommen på terrassen.* Noe i glassene. 

14:30 Velkommen ved Steinar Dahlen, Virksomhetsleder Kultur og Frivillighet i Nesodden Kommune

14:40 Omtale av Lars Aurtandes kunstnerskap ved Kunstkritiker Lars Elton.

14:45 Musikk/ lydinnslag ved «Electricity», elektronikaband bestående av Mark Francombe fra Nesodden og Martin Powell. 

15:45 Ferdig. 

GRATIS -Dette er et arrangement med begrensede plasser. Billetter må bestilles via ticketco. Merk: Oppmøte senest kl. 14.00, hvis ikke så vil billettene gå til køliste.

 *Angåendesmittevern; Vernissage avholdes på terrassen, hvorfra små grupper besøkerutstilling. Navnelister og håndsprit.

Statement - Lars Aurtande

På skogbunnen mellom greiner og planter åpner det seg en verden som avdekker dyr og fabelvesener i både konflikt og i symbiose med teknologi og robotlignende maskiner. Denne visjon har referanser og paralleller til Lars egen oppfattelse av verden som en arena full av motsetninger, kontraster og konflikter.

Lars er spesielt fascinert av likhetene og kontrastene mellom naturen og det menneskeskapte. Den slående likheten mellom innvikledekabelkoblinger og rotsystemet i trær, eller rørene i et ventilasjonssystem og tarmsystemet i kroppen har blitt en rød tråd gjennom svært mange av arbeidene hans. Både i kroppen og i naturen, samt kanskje også i framtidens avatarer er det disse skissearbeid, og uventede resultater alltid dukker opp. Figurene støpes så i betong eller annet bestandig materiale. Lars har alltid vært tiltrukket av eventyr, fabler og andre visuelle historiefortellinger. Det er viktig for ham å lage bilder og skulpturer som vekker undring og at verket har evnen til å innebære flere mulige utfall – sett fra betrakterens synspunkt. Det er viktig at motivet ikke bare speiler øyeblikket, men får betrakteren til å reflektere over hva som har skjedd og hva som kommer til å skje videre.

Electricity

https://electricitymusic.com/about/ 

«Electricity»er elektronikabandet bestående av de to norskboende britene Mark Francombe og Martin Powell. På selvlagde musikkbokser, sequensere og gamle synthesisere, spiller de rytmiske og abstrakte lydsekvenser i et melodisk, maskinelt og "spaced out» lydunivers!

Marc Francombe bor på Nesodden og er tidligeregitarist i det britiske indie pop kultbandet Cranes.

Biography

Electricityis the electronic band comprising two englishmen living in Oslo. Using vintage,homemade and third-hand equipment influenced by all electronic music throughouttime. Nothing is sacred, most is usable and everything is on the verge ofbreaking down at all times. They released their debut album “Plant” in 2015.

MarkFrancombe is better known as the spanner wielding dreadlockedguitarist from Cranes, the dark dream pop indie band, that gained cult statusafter being played by John Peel and playing support to The Cure. Francombessolo work since Cranes has predominantlybeen live looping a heavily modified baritone guitar. His interest inelectronics and synthesisers has existed from the early 1980s, citing CabaretVoltaire and Kraftwerk as early influences. Electricity is his only purelyelectronic project for over 15 years.

MartinPowell began his Monolab project in 1992 in the Beautiful town of West Bromwich,deepin the heart of the West Midlands. Producing experimental / electronic “SpaceMusic”, using mainly old 70’s/80’s analogue synths + old effects units.Similarities have been made with:- Sonic Boom’s E.A.R Project, Add N To X,Space Machine, and the early works of the BBC Radiophonic Workshop.

Restriksjoner

Følg gjeldende smittevernregler

Ansvarsfraskrivelse

Oppmøte senest kl. 14.00, hvis ikke så vil billettene gå til køliste.